Om Naturvernforbundet i Lier

Lier Naturvernlag – senere Naturvernforbundet i Lier – ble formelt stiftet i 1980 da årsmøtet i Lier, Røyken og Hurum Natur- og Miljøvern vedtok å dele seg i tre lokallag.

Naturvernforbundet i Lier er et lokallag av Norges Naturvernforbund, som ble stiftet i 1914.

Vi søker nye medlemmer til styret og andre frivillige ressurspersoner som ønsker å bidra i enkeltsaker i samråd med styret.

Interessert?

Send en henvendelse med noen opplysninger om deg selv og hva du tenker å kunne bidra med til lier@naturvernforbundet.no