Oppfordring til kommuner om å begrense bruk av vannscooter

Forum for Natur og Friluftsliv i-Buskerud oppfordrer kommuner til å innføre begrensninger for bruk av vannscooter.

FNF oppfordrer kommunene til å innføre et forbud mot vannscootere.  Regelverket gir mulighet til helt eller delvis forbud mot motorisert ferdsel også på innsjøer over 2 kvadratkilometer.

Les mer i vedlagt dokument.