Oppsummering fra slåttekurset 2013

Enda et vellykket slåttekurs er gjennomført. Dersom du vil delta i 2014 er det viktig å være tidlig ute med påmelding

slåttekurs

Les mer under Arbeidsområder: Slåttekurs på Ryghsetra