Ornitologisk reise til Extremadura 2011 – Turen er fulltegnet

Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til studietur til regionen Extremadura i Spania, i perioden 30. mars – 10. april 2011. Magnus Ullman, ornitolog fra Skåne, er med som fagperson på fugler.

Mål for turen:
– Oppleve det unike fuglelivet man finner i regionen, med hovedvekt på rovfugler (inntil 20 arter dagrovfugler!) og arter knytta til de ulike naturtypene/biotopene vi finner.

– Mye tid i felt og god tid til diskusjon og artsbestemmelse. Gode muligheter for fotografering. Gjennomgang av artsliste og dagens observasjoner hver kveld.

– Få innsikt i hva som gjør naturtypen/kulturlandskapet Dehesa – åpen beita skog med steineik og korkeik – til en av de rikeste biotopene i Europa med tanke på fauna og flora.

– Lære om husdyra i og landbruksprodukter fra regionen – som er med og «former» naturen -, for eks. skinke, diverse pølser, oster, vin og olivenolje.

– Møte engasjerte mennesker, organisasjoner og miljøer. Benytte tilbud fra småskala turisme og lokale landbruksprodukter.

NB! Fortløpende påmelding inntil 10. november.

For fullstendig turinvitasjon og utkast dag til dag program, se under Studieturer.