Øvre Eiker kommune fremmer forslag om å forby all bruk av vannskuter i kommunen. NiB støtter forslaget.

I et høringssvar til Øvre Eiker kommune støtter NiB forslaget til ny forskrift for motorferdsel i kommunen, der det bl.a. annet foreslås:

«§3. Forbud mot vannskuter og lignende fartøy

Det er et generelt forbud mot all bruk av vannskuter og lignende fartøy i kommunen.» 

Dette er en reversering av dagens praksis, der bruk av vannskuter er tillatt.

 

NiB ber også om at det blir et forbud mot høyere hastighet enn 5 knop på hele Fiskumvannet.

 

Les høringsuttalelsen her.