På tur for å lære om andelslandbruk

7. September var en engasjert gjeng på studietur til Vestfold. Og det som skulle studeres var andelslandbruk.

Studieturen som ble arrangert i et samarbeid mellom Naturvernforbundet og Oikos, inneholdt to besøk til to ganske forskjellige gårder. Dette for å vise at det finnes både flere alternativer og muligheter. Den første gården som fikk besøk var Holt Gård i Undrumsdal. Her fikk vi en hyggelig omvisning i grønnsakåkeren ved bonde Roar Lefsaker, informasjon om drift og god lunsj. I tillegg fikk vi høre Hans Ivar Nesse fra Naturvernforbundet i Vestfold fortelle om deres prosjekt for å få i gang flere andelsgårder i fylket. Etter mye god input fortsatte turen til Virgenes Gård i Kvelde. Her møtte vi bonde Tore Jardar Virgenes som tok oss med på en vandring blant grønnsaker, griser og høner. På denne gården kan andelseierne altså ikke bare få tilgang på grønnsaker, men også egg, mel og snart kjøtt. På begge gårdene fikk vi god informasjon om drift og et godt innblikk i hva det vil si å være andelseier. Vi fikk til og med møtt noen som var på gårdene da vi kom. For da vi var på vandring, kom det fornøyde andelseiere med kurver som var fylt opp med helt ferske økologiske godsaker. På veien tilbake til Drammen og Sande ble det allerede på bussen satt i gang grupper, som nå vil jobbe videre for at det også kan skje noe i vårt distrikt. Vi var rett og slett blitt enda mer inspirert etter å ha sett disse flotte gårdene. Så er du interessert, så er det bare å følge med på våre nettsider. Er du på facebook er det også der opprettet en side, hvor man kan følge med på hva som skjer.

Lenker:

http://www.holtgard.no/Site/Andelslandbruk.html

http://www.virgenes.no/

http://www.andelslandbruk.origo.no/

https://www.facebook.com/pages/Vi-som-%C3%B8nsker-et-%C3%B8kologisk-andelslandbruk-i-Drammensregionen/1423250497951739