Påminnelse: Fylkesårsmøte Buskerud

Vi minner om årsmøte i Naturvernforbundet i Buskerud onsdag 22. mars kl 18.00. Sted: Folkets Hus i Drammen, møtesal Rallar`n.

Her ligger følgende dokumenter: Møteinnkallingen med saksliste, og årsmelding 2022: