Planer for nye hytter i området Haugåsen vest, Nore og Uvdal kommune

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) har skrevet høringsuttalelse om planene for nye hytter i området Haugåsen vest, Nore og Uvdal kommune.

Høringsuttalelsen ble sendt til Nore og Uvdal kommune 19.4.2022.

Planen for hytteutbygging på Haugåsen vest er i konflikt med egen kommuneplan, FN sine bærekraftsmål og Regional planstrategi for Viken- Veien til et bærekraftig samfunn. 

Det er påvist flere rødlista arter og det er mye myr i planområdet, i tillegg vil villreinen bli negativt påvirket av den økte ferdselen inn i villreinområdet som følge av hytteutbyggingen. 

For å lese hele høringsuttalelsen, last den ned som pdf dokumment fra rammen til høyre.