Planering av skiløype mellom Sundtjønn og Veggli Fjellstue.

NiB har sendt et brev til Rollag kommune der det påpekes avvik mellom søknad og utført arbeid på en skiløypetrase.

Brevet kan lastes ned fra rammen til høyre.