Planeten vår.

Denne unike, fantastiske planeten vår, den eneste vi kjenner til der det eksisterer liv, er 4,6 mrd år. Kloden vår ligger i akkurat passe avstand til ei akkurat passe stor stjerne, noe som førte til at forholdene etter hver ble slik at liv kunne dannes.

Jorda var uten liv i ca.2 mrd år før liv oppsto. Atmosfæren, dette tynne skjøre gasslaget rundt planeten, har ført til en akkurat passe drivhuseffekt, slik at liv har kunnet utvikle seg videre.

Denne hårfine balansen er nå i ferd med å bli forstyrret av menneskelig aktivitet.

Jorda har vært gjennom både varmere og kaldere perioder, forårsaket av ulike årsaker. Det er mange ting som kan påvirke klimaet, solaktivitet, vulkaner, meteoritter,og jordaksens vinklel. Nå er det brei enighet blant forskerne, om at det er mennesket sitt levevis som er årsaken til den raske endringen av klimaet.

Klimaendringer er i full gang verden over. Det meldes om temperaturrekorder, bresmelting, tørke, flom, ekstremvær, og havstigning. Mange er allerede på flukt på grunn av endringer i klima. Mye tyder på at endringene kommer fortere enn klimaforskerne har beregnet.

Til tross for at signalene blir tydeligere og tydeligere er det mange som nekter å ta inn over seg realitetene.  De vil heller bruke tida på å fremme påstander som undergraver disse forskningsresultatene. Selvsagt er det diskusjon og uenighet blant klimaforskerne, det er det som driver forskningen framover, men i hovedsak er de enige. Sterke økonomiske krefter i USA,med oljeselskapene i spissen , har finansiert innsats nettopp med tanke på å undergrave forskningsresultatene. Resultatet er at Trump i disse dager trekker USA ut av klimaavtalen. Når det gjelder skepsis i forhold til klimaforskningen er den størst i Saudi Arabia, USA og Norge. Det er disse landa som har mest å tape på en stopp i oljeproduksjonen, så mye tyder på at det er grunnen til den relativt store skepsisen her.

Samtidig som vi har laga oss et klimaproblem, er vi også i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for mange av våre medskapninger her. Mange bestander er allerede sterkt redusert, og mange arter er på veg mot utryddelse.Dette er et stort problem for dem, men undergraver også livsgrunnlaget vårt. Vi er avhengig av natur, og de økosystemtjenestene naturen skaffer oss.

Pollinering av matplantene våre er en av mange tjenester som kan bli kraftig redusert. Det vil føre til minkende matproduksjon. Mennesket har vært effektive, og erobret alle livsrom på kloden. 96% av alle pattedyr på jorda er husdyr eller mennesker. Kun 4% er ville dyr.

Det viser hvilken total dominans vi har over livet på jorda. En slik dominans fører til at vi også må ta et ansvar for utviklinga videre. Vi må ta et oppgjøt med overforbrukssamfunnet, som har ført til de problemene vi har nå. Barn og unge må stole på at vi ikke gambler med framtida deres.

Natur og ungdom Drammen – Mustafa Gezen.

Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn – Elisabeth Briseid.

Naturvernforbundet i Buskerud – Martin Lindal.