Planlagt ryddeaksjon i Drammen

Naturvernforbundet i Drammen inviterer til ryddeaksjon torsdag 22. mai fra kl. 17:00

Sted:
En strandlinje på nedsiden av Svelvikveien 120. Det er eiendom 26/234 som Drammen
kommune er hjemmelshaver til, vi har tillatelse fra kommunen til å rydde og de henter avfallet. Som det framgår av bildet under er det nok å ta tak i! For å kunne planlegge er vi avhengig av tilbakemelding fra de medlemmene som kan delta på dugnaden innen 13.mai. Send «påmelding» til: rune.kjeldsen@ifs.no