Planprogram for E134 Dagslett – E18

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planlegging. Naturvernforbundet i Lier står bak NOF avd. Buskerud i felles høringsuttalelse.

Uttalelsen kan leses her