Politianmeldelse

Naturvernforbundet i Buskerud går til politianmeldelse av Gevelt Grustak og Entreprenør AS

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) vil med dette begjære tiltale og straff for Gevelt Grustak & Entreprenør AS og/eller person som har opptrådt på vegne av Gevelt Grustak & Entreprenør AS og/eller person som har opptrådt på egenhånd,  for overtredelse av bl.a. forurensingsloven for deponering av rene og urene masser i store mengder ved Hoensmarka pukkverk, Øvre Eiker kommune