Rapport fra studietur til Spania

Ornitologisk rapport, Extremadura april 2011

NiB gjennomførte den sjette studieturen til Extremadura i Spania i perioden 31. mars til 10. april 2011. Totalt 17 personer deltok under reisen. Turen hadde fokus på fuglelivet i regionen, og den svenske ornitologen Magnus Ullman var med som faglig reiseleder.
Det ble også laget en rapport om sommerfugler obeservert under turen, ført i pennen av Audun Jahren.
Rapportene kan du lese her: