Rapport jaktfalk 2014

Rapporten presenterer resultatet fra kartlegging av jaktfalk Falco rusticolus i Buskerud i 2014.

Årets prosjekt er det sjuende i rekken siden 2008. Det har hele tiden vært i regi av Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud. Artikkelforfatterne har stått bak det praktiske arbeidet i felt, med bidrag fra en rekke enkeltpersoner.

2014 utmerket seg som et godt år for jaktfalken i Buskerud. Store kull ga utslag i rekordmange unger. Antall okkuperte revir og hekkinger var derimot lavt, et av de laveste i prosjektperioden.

Av de 18 kjente lokalitetene ble 17 kontrollert. 9 var okkuperte (52,9 %), og 7 gikk til hekking (41,1 %) og fikk frem minst 20 unger. Det gir et gjennomsnitt pr. vellykkede hekking på minst 2,86 unger. Videre ga dette en middelverdi på 2,22 unger pr. okkuperte revir og 1,18 unger pr. kontrollerte revir.

Et rikt smågnagerår, mye godt stabilt og tørt vær gjennom hele hekketiden og god reproduksjon av de viktigste byttedyrene som lirype og fjellrype kan nok i stor grad forklare det gode resultatet.

Rapporten er utarbeidet for fylkesmannen i Buskerud av Naturvernforbundet i Buskerud ved Lars Egil Furuseth og Per Furuseth.