Rapporter for vandrefalk og horndykker

Også i 2015 har det blitt gjennomført kartlegging av vandrefalk og horndykker i Buskerud i regi av NiB.

Picasa

Torgrim Breiehagen (ansvarlig) og Per Furuseth var ansvarlige for arbeidet med horndykker i 2015, mens Tore Gunnarsen har sammenstilt resultatene fra arbeidet med vandrefalk.  

Rapportene kan lastes ned fra rammen til høyre.