Ravinedaler i Lier

Naturvernforbundet i Lier har etterlyst helhetlig plan for fremtidig bevaring og skjøtsel av ravinedaler.

I Planutvalgets møte 26. september 2017 ble følgende melding bestilt:

1. Ravinene i Lier kartlegges og registreres

2. Det utarbeides en helhetlig plan for framtidig bevaring og skjøtsel av raviner i Lier.

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1875&documentTypeId=MP&sourceDatabase=EPHORTE