Reguleringsplan for RIngeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss

MiljøRett §112 v/Torbjørn Endal og NiB v/styreleder har i brev datert 03.02.20, skrevet et tilsvar på brev fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet (datert 07.01.20).

Breva finner du her: