Ren Drammensfjord 2015

Det pågår en omfattende overvåking og opprensing i og ved Drammensfjorden

I samarbeid med Drammens Sportsfiskere og Drammensfjordens venner følger Naturvernforbundet i Drammen (NiD) utviklingen i fjorden gjennom Kontaktutvalget for indre Drammensfjord.  Kontaktutvalget er representert i referansegruppen for prosjektet Ren Drammensfjord 2015 i regi av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud.