Romania 2010 – NiB på besøk i Transylvania

Fylkessekretær i NiB, Per Øystein Klunderud, deltok under en 3 dagers konferanse om ”High Nature Value grasslands” i Sibiu i Romania i september 2010. I de 4 påfølgende dagene var han på rundtur i området Târnava Mare, for å lære mer om områdets unike kulturlandskap og biologiske mangfold, samt undersøke mulighetene for framtidige studieturer.

Spennende dager i Romania

Fylkessekretær i NiB gjennomførte en studietur til Transylvania i Romania 6.-13. september 2010. De første 3 dagene gikk med til en konferanse om biologisk verdifulle ugjødsla beite- og slåttemarker – ”High Nature Value grasslands”-, hvorav én dag var satt av til utflukt. Konferansen, som fant sted på universitetet i byen Sibiu, samla 120 deltakere fra 22 europeiske land. Arrangør var Fundatia ADEPT, med støtte fra og i samarbeid med flere ulike aktører.

I de 4 påfølgende dagene var Per Øystein på rundtur i området Târnava Mare. Som guide hadde han med Cornel Stanciu fra organisasjonen ADEPT. Cornel er født og oppvokst i området (i landsbyen Bunesti), og jobber innenfor ADEPT bl.a. med turisme og etablering av vandreruter. Rundturen ble et besøk til et alderdomlig landbruk med et usedvanlig rikt biologisk og menneskelig mangold. – I stort sett alle landsbyer var det befolkning med røtter fra Romania, Ungarn, Tyskland (Saksere), samt sigøynere (Romfolket). – Ferske bjørnespor ble funnet under sanking av trøfler (med hund!), småskrikørn var et daglig syn, og området hadde i 2003 nær 40 000 dekar med ugjødsla slåttemarker! I området gjør ADEPT en stor innsats innenfor en rekke ulike områder (se link!).