Sagvollskogen – Lierskogen

Naturvernforbundet i Lier, støtter Lierskogen Vel og Samfunnslag sin underskriftskampanje hvor de setter fokus på dårlig planlegging på Lierskogen, og uttrykker bekymring for den planlagte næringsutviklingen på Sagvollskogen.

norgeibilder.no

Naturvernforbundet i Lier skrev følgende i sine merknader til kommuneplanens arealdel 2017-1028:

Kjenner øst ( Sagvollskogen) : «Område bør ikke reguleres, men videreføres som LNF og eventuelt legges på vent.»

Du finner mer informasjon om saken på Lierskogen Vel og Samfunnslag

Situasjonsplan Sagvollskogen på Lierskogen
Kilde: lierskogen.no – Illustrasjoner, som denne situasjonsplanen, og annet sentralt materiale ble ikke vist på folkemøtet 7. november, på tross av at dokumentene ble sendt til Lier kommune kort tid etter. Området ble presentert som 221 mål på folkemøtet, men har tre uker senere har økt med 20% til 264 mål. Byggenes høyde foreslås å være 17 meter.