Skarvåifossen – nord på Hallingskarvet

Skarvåi ble vernet mot kraftutbygging i 1973. I 2002 startet arbeidet med verneplan for Hallingskarvet med sikte på å opprette en nasjonalpark.

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud har gått inn for at Skarvåi med innfallsoset i Vierbotnvatn blir inkludert i verneområdet. Det er ventet at vernevedtak vil blir fattet i løpet av 2007.

Les om fossen (PDF-fil).