Slåttedag på Myresetervollene

Naturvernforbundet i Drammen inviterer til Slåttedag på Myresetervollene førstkommende lørdag. Sted: Myresetervollene nord for Landfalltjern. Merket sti fra Landfallhytta. Tid: Lørdag 8. august kl: 11:00-15:00

Slått og hesjing
Vi vil demonstrere tradisjonell slått med ljå og hesjing. De som ønsker kan få prøve dette selv.

Foredrag om Myresetervollenes historie
Kjell Buene fra Drammen Historielag vil fortelle om Myresetervollenes historie.

Foredrag om Drammen kommunes skjøtselsplan og videre planer for området, samt orientering om ljåtyper og orv
Widar A. Tandberg fra Drammen kommune vil fortelle om kommunens planer og orientere om forskjellige typer ljå og orv.

Servering
Landfallhytta har åpent fra 11:00 til 14:00 på denne lørdagen.

Bading
Vi anbefaler en dukkert i Landfalltjern før og/eller etter slått og hesjing

Med hilsen fra
Naturvernforbundet i Drammen