Slåttekurs-2010 på Ryghsetra

Årets slåttekurs ble avholdt 8. – 11. juli. Det er 17. året på rad at Naturvernforbundet inviterte til dette familievennlige arrangementet som er åpent for alle. Kurset gir kunnskap om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap.

Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter og insektenes liv.