Slåttekurs på Ryghsetra 2005

Det 12. slåttekurset på Ryghsetra er historie. Vi håper mye av kunnskapen har festa seg, både i form av teoretisk ballast og at ryggmargsrefleksen slår ut når dere ser ei uskjøtta blomstereng, et lauvingstre som trenger å restaureres eller bare en ubrukt ljå… Et overordna mål er å skape mer forståelse for kulturlandskapet!

Deltakere og medhjelpere
Etter noen år med nedgang i antall deltakere, snudde trenden fra og med 2001. Siden har det årlig vært flere enn 20 voksne deltakere. I 2004 var det 22 deltakere med 6 barn.
Årets kurs, som fant sted 7.-10. juli, hadde 26 voksne deltakere med 7 barn og ungdommer. Det var 15 kvinner og 11 menn. Eldste deltaker var 76 år og yngste 18 år. Deltakerne fra Norge fordelte seg på 6 fylker. Den utenlandske kontingenten talte følgende; 2 deltakere fra Sverige, 4 fra Danmark, 3 fra Pärnu – Buskeruds vennskapsfylke i Estland og 2 fra Solola kommune i Guatemala – Ål i Hallingdal sin vennskapskomme. En italiensk statsborger, bosatt i Norge, deltok også.

På medhjelpersida var totalt 30 personer involvert med matlaging, instruksjon, musikk i enga og slåttearbeide. Medhjelperne hadde med seg 13 barn og ungdommer. Mange av disse hjalp til både i enga og på kjøkkenet. Også blant medhjelperne var det internasjonalt innslag med våre 5 årlig besøkende slåttekarer/hjelpere fra Sverige. (Flere sier at de slår halve enga og vi andre resten!?) Årets folkemusikere, Håkan & Anna Karin og Victor fra Gotland, bidro med musikk – til alle døgnets tider – i 2 ½ dag! På gjestelista sto også Agustín Ventanas med familie, fra Extremadura i Spania. Kortere besøk var det fra Lars Haltbrekken med familie – nyvalgt styreleder i Norges Naturvernforbund, og fra Harald Baardseth – styreleder i fylkeslaget i Buskerud.

Kjøkkengjengen serverte ca 60 personer per måltid, med en topp under slåttefesten på lørdag da nærmere 80 satte seg til bords! Dette er nær 10 flere enn vi har vært på det meste tidligere, og velvillige værguder gjorde at vi kunne ta festmiddagen ute på plassen.