Slåttekurset på Ryghsetra 2011

Meld deg på årets Slåttekurs

Det er fremdeles mulig å melde seg på årets Slåttekurs.
Informasjon om det tradisjonsrike slåttekurset finnes under Arbeidsområder på vår hjemmeside, men du kan også lese om kurset her:
http://kulturarv.no/index.aspx?cat=24734&article=4868639
og her:
http://kulturlandskap.net/fagartikler.aspx?id=4868586I forkant av årets Slåttekurs vil Direktoratet for Naturforvaltning arrangere et fagseminar for slåttemark på Ryghsetra,
mer informasjon om det finnes her:
http://www.dirnat.no/content/500041958/Fagseminar-slattemark-2011