Slåttekurset på Ryghsetra 2011

I 17 år på rad har Naturvernforbundet i Buskerud arrangert slåttekurs på Ryghsetra. I løpet av en sommerhelg lærer deltakerne mye mer enn bare å slå med ljå.

Slåttekurset finner sted fra torsdag 7. juli på ettermiddagen til søndag 10. juli ca. kl. 15. For 18. året på rad inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til dager med overføring av handlingsbåren kunnskap i slåtteenga ved Hagatjern i Nedre Eiker kommune. Kursstedet ligger ca. 15 km fra Drammen. Kurset tar inntil 30 deltakere (voksne og barn). 25 medhjelpere med barn og ungdommer, sørger for kursets gang.

Solsetra leirsted ligger ”vegg i vegg” med slåtteenga på Ryghsetra. På Solsetra er det innkvartering og bespisning. Det blir også tid til badeturer ned til Hagatjern, 100m unna! Kurset er et familievennlig arrangement!

Fra programmet:
Kurset mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (nær 190 reg. arter) og insektenes liv. Det blir gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestua og øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer!  Et annet tema er lauvingstrær og deres biologi. Lørdag kveld inviteres det til stor slåttefest med rømmegrøt. Spennende mat, inkludert oster fra Eiker Gårdsysteri, fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen og et godt utvalg av økologiske produkter, serveres under hele kurset.

Møteplass
Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapetder handlingsbåren kunnskap er like viktig som teori. Årlig har vi besøk fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland og fra regionen Extremadura i Spania. I 2011 jobbes det også med besøk fra Romania. Av våre medhjelpere kommer 4-5 personer fra Sverige. Deltakerne tilbys også å kjøpe seg en god ljå, samt å ta del i litteratursamlingen og ”kursutstillingen” med utklippstavle fra samtlige kurs.

Åpen dag arrangeres på lørdag 9. juli i tidsrommet 13 – 16.