Slåttekurset på Ryghsetra 2012

Det 19. slåttekurset ble gjennomført 5-8. juli

NiB gjennomførte det 19. slåttekurset på Ryghsetra 5. – 8. juli.
Kurset var fulltegna med 25 deltakere, medbringende 8 barn. På gjestelista (fungerte også som medhjelpere og slåttekarer) var det en person fra Latvia, ei fra Extremadura i Spania, totalt 5 personer fra Gyimes i Romania samt en person fra England.

Instruksjon under kurset, arbeidet i enga og arbeidet på kjøkkenet ble gjennomført med innsats fra ca. 30 medhjelpere, inkludert tenåringer og barn. Det ble bakt totalt 48 brød i bakerovnen i «bakstehuset» på fredag og lørdag. Programmet ble gjennomført uten at været skapte større hindringer. Regnet kom for det meste natt til lørdag og på lørdag.

Botanikk og entomologi (læren om insekter) var sentrale punkter under torsdagen og fredagen. På lørdag var det teoretisk og praktisk kunnskap om styvingstrær og lauving. Dette ble vist på ei selje på Ryghsetra og det ble produsert noen kjerv. Totalt 4 ulike hoggormer ble observert under kurset.

Under festmiddagen på lørdag, for deltakere, medhjelpere og gjester, ble 73 personer servert. Det ble gjennomført åpen dag, – Slåttegilde -, på lørdag 9. juli i tidsrommet 13 – 16, med få eksternt besøkende grunnet tungt vær.

Hele arealet ble slått med ljå og to-hjuling under kurshelga. Stort sett alt graset ble hesja. Det var en meget stor avling i år, og kursholderne måtte hente inn 135 ekstra hesjestaur for å få plass til avlingen. Noe gras har blåst av hesjene etter kurset, og et par hesjer har gitt etter i enden. Vi vil prøve å rydde bort gras som ikke kan brukes. Pressing vil finne sted så snart det er mulig. Det vil bli invitert til dugnad!