Slåttekurset på Ryghsetra 2012

Åpen dag – Ryghsetra v/Hagatjern, Nedre Eiker, lørdag 7. juli kl 13 – 16.

Som en del av Slåttekurset på Ryghsetra inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til åpen dag kl 13 – 16.
I blomsterengea ved Hagatjern er det mulighet til å prøve seg med ljåen, hjelpe til med riva, eller nyte utsikten og en kopp kaffe.

Når Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til slåttekurs på Ryghsetra ved Hagatjern i Nedre Eiker, i tidsrommet 5.-8. juli, er det det 19(!) i rekken.
Om det blir flere slåttekurs er per dato ikke avklart, da eiendommen Ryghsetra nylig er solgt. (www.bbmegling.no).
Ev. avklaring om videreføring av slåttekurs vil skje gjennom samtaler med framtidige eiere.
Kurset er fulltegna og ca 70 personer vil i løpet av 4 julidager stå for slått og hesjing av det 30 dekar store arealet.