Slåttekurset på Ryghsetra 2013

I 1993 slo en dugnadsgjeng nesten hele arealet på Ryghsetra ved Hagatjern i Nedre Eiker. Året etter ble det første slåttekurset gjennomført. I dagene 11. – 14. juli 2013 inviterer NiB til det 20. kurset. Mellom 400 og 500 deltakere har vært med siden starten, og fler enn 100 barn har også fått oppleve en smak fra det gamle kulturlandskapet. NiBs intensjon er å skjøtte biologisk verdifullt kulturlandskap.

Invitasjonen finner du her: