Slåttekurset på Ryghsetra i 2006

Det 13. slåttekurset på Ryghsetra er for lengst blitt historie. Mennesker fra 6 ulike land var samlet rundt Hagatjern noen flotte julidager, og slåttekurset 2006 befestet sin stilling som en internasjonal møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet.

Årets kurs, som fant sted 6.-9. juli, hadde 26 voksne deltakere med 7 barn og ungdommer. Deltakerne fra Norge fordelte seg på 7 fylker. Den utenlandske kontingenten talte følgende; 3 fra Pärnu i Estland og 3 fra Solola kommune i Guatemala. På medhjelpersida var totalt 26 personer involvert med matlaging, instruksjon og slåttearbeide. Også blant medhjelperne var det et internasjonalt innslag med 4 slåttekarer/hjelpere fra Sverige.

Urban Ekstam var et nytt bekjentskap fra Sverige som øste av sin kunnskap om botanikk og skjøtsel i kulturlandskapet, mens Magnus Ullman bidro med sine ornitologiske kunnskaper.

Rapport fra slåttekurset på Ryghsetra i 2006