Slåttekurset på Ryghsetra juli 2012

Årets Slåttekurs finner sted på Ryghsetra i juli. Dette blir kanskje det siste Slåttekurset i sin nåværende form…

Invitasjonen finner du her: