Slåttekurset på Ryghsetra

Slåttekurset på Ryghsetra, flaggskipet i norsk og skandinavisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap

slåttekurs

I 2013 gjennomførte Naturvernforbundet det 20. slåttekurset på Ryghsetra. Dette har vært en av de frivillige aktivitetene som har holdt ut lengst i Norges Naturvernforbund sin 100-årige historie. NiB inviterer til nytt slåttekurs 10. – 13. juli 2014.