Slåttonn i Flåret

Dato for slåttonn i Flåret i Lier er satt til 18. og 19. juli.

Hvis du har lyst til å hjelpe til med å slå og/eller hesje på lørdag og/eller søndag, så er det bare å ringe leder på telefon 991 10 310. Du må ta med ljå (og evt. bryne) selv da vi ikke har noen til utlån.

Prosjektet har allerede mottatt noe støtte fra Fylkesmannen, og granskogen rundt enga ble avvirket i desember i fjor. Vi ser frem til årets slåttonn og å følge engas utvikling, som BioFokus stedvis ga A-verdi under befaring i fjor sommer.