Slåttonn i Flåret

Årets slåttonn i rik slåttemark på småbruket Flåret i Lier er gjennomført.

Som i fjor greide vi også i år å slå det rikeste arealet (med ljå), jf. vedlagte notat fra BioFokus. Høyet ble hengt til tørk på tre hesjer; den lengste med 30 staur. Fra og med 2016 vil vi legge opp til slått etter at fellesferien er slutt i håp om å få med flere på dugnad og av hensyn til det biologiske mangfoldet.