Småkraft truer viktige miljøverdier

Naturvernforbundet i Buskerud fraråder utbygging av Øvre Grøslandselv, Nørståe II og Medåe II. De øvrige 4 kan aksepteres forutsatt miljøhensyn.

Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) mener at miljøverdiene i 3 av 7 prosjekter er så store at utbyggingsinteressene bør vike. Dette gjelder Øvre Grøslandselv i Flå kommune og Nørsteåe II og Medåe II i Rollag kommune. Spesielt er miljøverdiene store langs Øvre Grøslandselv.  NIB fraråder også at Tingsjøen på Norefjell reguleres til kraftformål