Snøscooterkjøring i Lier

Naturvernforbundet i Lier ønsker fortsatt restriktiv holdning til snøscooterkjøring

Brev til Lier kommune kan leses her: