Spørsmål til NIVA om strømforholdene i Kroksundet

NiB har sendt et brev til NIVA der man problematiserer ulike resultater i rapporter som er publisert om strømforholdene i Kroksundet (ved Tyrifjorden).

Brev med spørsmål kan lastes ned fra rammen til høyre.