Sterkt truet Huldretorvmose funnet ved Godfarfossen

I tidsskriftet Blyttia har Jørn-Frode Nordbakken nylig publisert en artikkel om sitt funn av Huldretorvmose (Sphagnum wulfianum) ved utbyggingstruede Godfarfoss i Buskerud. Denne torvmosen er vurdert som sterkt truet (EN status på nasjonal rødliste 2006). Arten foretrekker stabil og høy luftfuktighet skriver Nordbakken.