Stiftelsesmøte for nytt lokallag i Øvre Eiker kommune

 

Til medlemmer av Naturvernforbundet i Øvre Eiker:

 

Invitasjon til stiftelsesmøte for nytt lokallag i Øvre Eiker kommune

Stiftelsesmøtet finner sted på Arbeideren i Gamle Hokksund, Storgt. 48, møterom 2.etg., tirsdag 22. februar kl 18.00.


Dagsorden for møtet:

Sak 1:  Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2:  Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3: Lokallagets omfang
            Lokallaget omfatter følgende kommuner:

Sak 4:  Forslag til aktivitetsplan

Sak 5:  Forslag til budsjett

Sak 6:  Valg
            Følgende foreslås til nytt styre:
            Leder:  John Kaasa
            Nestleder: Jon Trygve Johnsen
            Kasserer: Per Øystein Klunderud
            Styremedlem: Henning Johansen

            Revisor:

Følgende foreslås som lokallagets utsendinger til fylkesårsmøtet på Lampeland 12. mars: John Kaasa, Per Øystein Klunderud, Henning Johansen,

Følgende foreslås som landsmøtedelegat til landsmøtet 22.-24. april: John Kaasa, vara:

Styret nedsetter valgkomité.
 

 

Med hilsen

Martin Lindal                                                                                    John Kaasa
styreleder, Naturvernforbundet i Buskerud                                leder av interimstyret