Strømforhold i Kroksundet

NiB har sendt et brev til Fylkesmannen med spørsmål rundt en delrapport om størmforholdene i Kroksundet (mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden)

Brevet kan lastes ned i rammen til høyre.