Studietur til Transylvania juni 2012

I dagene 19.-27.juni 2012 reiste en gruppe på 18 naturinteresserte mennesker til noen av Europas best bevarte og største utmarksbeiter og slåttenger i fjellområdene i Transylvania. Reiseruta gikk langs Sibiu – Breite (Sighisoara) – Saschiz – Bunesti – Viscri – Magura – Sibiu. Mesteparten av tida ble anvendt i områdene rundt landsbyene Viscri og Magura.

Mer om turen kan du lese i den vedlagte rapporten fra Arne Fjellberg