Svarverudelva naturreservat

Naturvernforbundet i Buskerud støtter forslaget om å opprette Svarverudelva naturreservat. Det er betydelige verneverdier i dette området.

Svarverudelva  øst i Modum kommune er en av en lang rekke verneverdige bekkekløfter i Buskerud. Området består av både bekkedaler og koller. Det er kalkrik berggrunn og et viktig område for flere orkide-arter. Området har funnpotensiale for flere artsgrupper.
Saksbehandler NiB: Øystein Engen
Spørsmål eller kommentarer kan rettes til Per Øystein Klunderud: pedroklu@online.no