Temaplan for naturmangfold i Asker kommune

Temaplanen for naturmangfold i Asker kommune ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2023.