Tilrådning om ferdselsforbud ved hekkelokalitet av fiskeørn

Norsk Ornitologisk Forening og NiB tilrår Kongsberg kommune å etablere en hensynssone rundt hekkelokaliteten ved Helgevannet.

Brevet til Kongsberg kommune kan lastes ned fra rammen til høyre.