Trafikk og transport i Drammen – tut og kjør eller ren glede ?

Naturvernforbundet i Drammen inviterer til åpent møte for alle interesserte onsdag den 5. oktober klokka 19 på Gummibaren. Tema er trafikk og transport i Drammen.

Innledning ved Roar Carlsen, leder i Naturvernforbundet i Drammen Naturvernforbundet vil orientere om sine vurderinger og forslag til hva som kan og bør gjøres i Drammen, bl.a.:

– Etablere en grønn korridor gjennom sentrum

– Bygge en ny gangbro over Drammenselva

– Sette opp en gratis, elektrisk drevet buss i en ringrute i sentrum

Presentasjonen kan lastes ned i rammen til høyre.

Etter innledningen åpner vi for spørsmål og diskusjon rundt temaet.

Drikkevarer kan kjøpes i baren, mat kan kjøpes i nabolokalet Cafe Grua.

https://www.facebook.com/gummibarendrammen/

http://www.cafegrua.no/ Kontaktperson /

Kontaktperson / Ansvarlig for arrangementet i Drammen:

Rune Kjeldsen
91323828
rune.kjeldsen@ifsworld