Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Naturvernforbundet i Buskerud jobbet hardt i årevis for å få på plass et naturreservat i Trillemarka-Rollagsfjell.

Også vernet av Trillemarka-Rollagsfjell har sin forhistorie før saken «tok av» for alvor i 1996. I 1990 hadde Norsk institutt for naturforskning (NINA)registrert enkelte interessante områder i og inntil Trillemarka. Noen år senere fulgte var Even Woldstad Hanssen, Terje Hilden og Knud Peter Lotterup i gang med faglige registreringer i Rollagsfjellet, Kortefjell, Flåvassdalen og Kupefjell. I løpet av 1995/96 startet også Tom H. Hofton sine viktige fagbiologiske registreringer i Trillemarka.

I 1996 ba daværende miljøvernleder Øystein Engen fylkesmannen om å vurdere Trillemarka med tanke på barskogvern. Dette satte vern av Trillemarka på det politiske sakskartet i årevis. Den faglige konklusjonen fra NINA var at Trillemarka var meget godt egnet som et stort skogvernområde. Leder av Naturvernforbundets skogutvalg Gjermund Andersen skrev en mengde kronikker og avisinnlegg, mens saken ble fulgt opp lokalt av Dag Kjærnet og Harald Baardseth.

Første etappe ble en stor sier for Naturvernforbundet da det ble opprettet et relativt stort naturreservat på 43 km2 . Allerede før vernevedtaket 13.12.2002 ba Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom Miljøverndepartementet om vern av hele Trillemarka-Rollagsfjell på 205 km2 under henvisning til Skogforsk/NINA sin evalueringsrapport for skogvern. Samtidig forsterket FNF -Buskerud dette ønsket med sin henvendelse til daværende miljøvernminister Brende. Saken bølget frem og tilbake i flere år med Finsefond-pris til Natur og Ungdom, harde ord og trusler mot Naturvernforbundets medlemmer, mens Nationen skrev om mulig regjeringskrise. Antall registrerte rødlistede arter og viktige kjerneområder i Trillemarka økte i takt med faglige undersøkelser.

Fylkesmannen utarbeidet Verneplan for Trillemarka-Rollag Østfjell med 4 forskjellige alternativer, hvorav kommunene ønsket det minste og Naturvernforbundet ønsket det største og beste. Det endte med et kompromiss og med miljøvernminister Erik Solheim i spissen, ble Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på 148 km2 et faktum 5. desember 2008. Da var 12 års naturvernarbeid kronet med en brukbar seier.