Trillemarka vernet

Regjeringen har vedtatt å verne 147 kvadratkilometer av Trillemarka i Buskerud. Området tilsvarer anbefalingen fra Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Naturvernforbundet i Buskerud, som har arbeidet for vern i over 10 år, er glade for at mesteparten av et av Norges mest verdifulle skogområder blir sikret for etterslekten. De viktigste verneverdiene i de resterende 58 km2 må også ivaretas i tråd med påviste verdier.

Alle plante- og dyrearter har livets rett, og dette har regjeringen nå begynt å ta på alvor. Ikke minst har SV og deler av Arbeiderpartiet tatt ansvar for miljøet, som det står respekt av.

2010 målet; å sikre biologisk mangfold, er en del av Norges internasjonale forpliktelser. Regjeringens Trillemarkavern er et viktig steg mot dette målet.

Trillemarka
Foto: Øystein Engen