Ulovlig traktorveg i Svene

Holger Schlaupitz fikk tips på telefon om en ulovlig anlagt traktorveg ved Gutterud gård i Svene. Martin Lindal dro på befaring lørdag 16. juni.

Befaringen viste at store deler av vegen er lagt over myr. Det er brukt gamle jernbanesviller og gummibelter som bæring over våte områder.  Etter naturvernforbundets mening er arbeidet ikke i tråd med forskriften om planlegging og godkjenning av skogsveier.

I en telefonsamtale med skogbrukssjefen i Flesberg kom det fram at tiltaket ikke er omsøkt. Etter naturvernforbundets oppfatning er dette tiltaket av et omfang som gjør at det er søknadspliktig.

Brev sendt til skogbrukssjefen i Flesberg kan lastes ned i rammen over.