Ulovlige avfallsdeponier og forurensning

Vårt arbeid med kartlegging av avfall og forurensning fortsetter

Naturvernforbundet i Buskerud har arbeidet med forsøpling og forurensing i snart 8 år. Vi har avdekket mengder med avfall på avveie. Arbeidet har bl.a. medført et fokus på tematikken i hele Norge. Vi har videre sett på hvordan kommunene og fylkesmannen har jobbet med dette og årsakene til at forsøpling og forurensingen fortsetter.